Jesteś tutaj: Start » List Biskupa Elbląskiego na Niedzielę 2. sierpnia

List Biskupa Elbląskiego na Niedzielę 2. sierpnia

02.08.2015 r.

Drodzy Siostry i Bracia uczestniczący w niedzielnej Mszy św. w kościołach, kaplicach i na biwakach w granicach diecezji elbląskiej! Drodzy Księża!
Pragnę skierować kilka słów na temat Eucharystii, nowej encykliki Ojca Świętego Franciszka, Światowych Dni Młodzieży oraz potrzeby przygotowania młodych księży i nauczycieli religii.
1.
Św. Jan Ewangelista, w dzisiejszym fragmencie ewangelii, zapisał rozmowy Jezusa z uczniami i słuchaczami, które dotyczyły zapowiedzi ustanowienia pokarmu duchowego, Komunii św., Eucharystii. Izraelici wędrujący przez pustynię ku Ziemi Obiecanej karmili się manną.
Botanicy zastanawiali się, którą pustynną roślinę, Biblia nazywa manną. Jedni sądzą, że chodzi tu o sok krzewu tamaryszka. Zastyga on w powietrzu w formie kulek. Inni uważają, że był to raczej porost jadalny, którego fragmenty unosi wiatr. Podczas porannej rosy porost nasiąka wodą, tworząc owalne struktury o średnicy do trzech centymetrów.
Manna na pustyni była, według Jezusa, zapowiedzią prawdziwego chleba z nieba, to jest pokarmu, który daje życie wieczne. Manna zapowiadała Eucharystię. Jezus utożsamia się z Eucharystią. Mówił przecież „Ja jestem chlebem życia”. On jest rzeczywiście „chlebem Bożym (…) [który]… życie daje światu”. Tu właśnie leży wartość Mszy św. i naszego pełnego udziału w niej, poprzez przyjmowanie Ciała Pańskiego.
2.
Papież Franciszek ogłosił dokument dotyczący ekologii: encyklikę „Laudato si”. Tytuł nawiązuje do pieśni św. Franciszka z Asyżu, w której wysławia on Boga Stwórcę. Papież wskazuje na potrzebę ochrony dzieła stworzenia, czyli przyrody. Jest ona darem Bożym dla wszystkich, nie tylko naszego pokolenia. Ojciec św. wzywa do refleksji, by mądrze i powściągliwie korzystać z bogactw natury, zwłaszcza tych nieodnawialnych.
3.
Za rok w lipcu, będziemy gościć ludzi młodych z innych krajów. Przybędą do nas, by uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży. Spotkanie z młodymi chrześcijanami z zagranicy stwarza okazję naszej młodzieży do nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni. Przybysze uświadomią nam raz jeszcze, że Kościół jest wspólnotą wielu narodów. Za rok będziemy w naszych diecezjach i parafiach gospodarzami spotkań w ramach Światowych Dni Młodzieży.

4.
450 lat temu powstało pierwsze w Królestwie Polskim seminarium duchowne przygotowujące kandydatów do kapłaństwa, usytuowane w Braniewie na Warmii. Przez wieki kształciło ono przyszłych księży dla Warmii, Elbląga i Powiśla, ale także dla Królewca. Od 1992 roku diecezja elbląska posiada własne seminarium duchowne. Z warmińskiego seminarium wyrósł także wydział teologii (1999) kształcący magistrów i doktorów teologii, nie tylko duchownych, ale i świeckich, najczęściej nauczycieli religii.
Spoglądamy w przyszłość z ufnością, ale i troską. Kościół elbląski oczekuje na młodych księży i młodych nauczycieli religii. Następuje, bowiem nieustannie wymiana pokoleń.
Dziś mniej ceni się humanistów, gdyż nasze społeczeństwo i państwo potrzebuje wielu techników i inżynierów. Jednak w każdej społeczności są potrzebni humaniści, a wśród nich także teolodzy, z których wywodzą się osoby Bogu poświęcone, księża, katechetki i katecheci. Zachęcam maturzystów, aby w drugiej rekrutacji na studia, na początku września, wzięli poważnie pod uwagę również taką ścieżkę życia.
Wieże średniowiecznych katedr wskazywały symbolicznie na pionowy wymiar całej rzeczywistości, na niebo i na tajemnicę Boga. Zadanie przypominania o Bogu i objaśnianie Jego tajemnicy, trzeba podejmować na nowo w każdym pokoleniu. Należy czynić to profesjonalnie. Stąd nieodzowni są teolodzy, duchowni, nauczyciele oraz osoby życia konsekrowanego.
Proszę ludzi młodych, rozeznających drogę życia o odważne podejmowanie decyzji. Proszę także o śmiały wybór posługi wiary i myślenia na rzecz pielgrzymującego po ziemi ludu Bożego.
Módlmy się za siebie nawzajem. O żywą wiarę, o Boże światło, o odwagę i wierność.

+ Jacek Jezierski
BISKUP ELBLĄSKI