Jesteś tutaj: Start » List biskupa elbląskiego na XXXIII Niedzielę Zwykłą [19 listopada 2017]

List biskupa elbląskiego na XXXIII Niedzielę Zwykłą [19 listopada 2017]

18.11.2017 r.

pastora12

Pobierz list w wersji Word: kliknij!

Drodzy uczestnicy niedzielnej Mszy świętej,
zgromadzeni w kościołach i kaplicach diecezji elbląskiej,

W przypowieści o talentach [Mt 25, 14-30] Pan Jezus wzywa nas do postawy aktywnej i odpowiedzialnej. Do dobrego wykorzystania danego nam czasu oraz danych nam możliwości i uzdolnień. Istnieje bowiem grzech zaniedbania, lenistwo, apatyczność i obojętność, która jest poważną wadą.

1. Pan Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi. Wszystkich obejmuje swoją miłością. Jednak miłość Boga do ubogich posiada wielką intensywność i niepowtarzalną barwę. Miłość rodziców, którzy kochają słabsze, trudniejsze dziecko, jest refleksem Bożej miłości wobec ubogich. 

2. W listopadzie nasza myśl biegnie również ku zmarłym. Wśród nich osobną grupę stanowią dzieci, które przyszły na świat martwe lub zmarły wkrótce po swoich narodzinach. Utrata oczekiwanego dziecka sprawia ogromny ból jego rodzicom. Oni czekali na te narodziny, dlatego z utratą trudno jest im się pogodzić, a tym bardziej ją zrozumieć.
Rodzice, którzy utracili dziecko, potrzebują dłuższego czasu, aby uspokoić się i dojść do siebie. Stan traumy trwa przez wiele miesięcy. Potrzebna jest pomoc psychologiczna i religijna. Terapia i kontakt z duszpasterzem.

Dzieci, które przychodzą na świat martwe lub umierają wkrótce po urodzeniu, posiadają prawo do takiej formy pogrzebu jak dorośli. Również prawo polskie otworzyło możliwość pogrzebu tej grupie dzieci. Rodzice mogą nadać imię dziecku i zorganizować jego pogrzeb. Ponieważ są uderzeni przedwczesną utratą, trzeba im pomóc w organizacji pogrzebu, okazując przy tym dużą życzliwość i bezinteresowność.

3. Listopad skłania też do pamięci o osobach, które zginęły i giną w wypadkach samochodowych na naszych drogach. Stały się one ofiarami wypadków. 

Przy tej okazji, proszę poruszających się po drogach i ulicach o ostrożność, oraz zachowywanie obowiązujących przepisów. Łatwo jest bowiem zniszczyć własne lub cudze życie. Osoby zdenerwowane, albo zmęczone nie powinny prowadzić pojazdów, gdyż wówczas o nieszczęście jest łatwo. Po zmierzchu, poruszając się drogami, czy ich poboczem, należy nosić fosforyzujące kamizelki, a przynajmniej światełka odblaskowe.

Życie człowieka jest dobrem. Jest darem Boga. Dlatego jesteśmy zobowiązani dbać także o bezpieczeństwo, zarówno osób nam bliskich, jak i tych nieznanych, których spotykamy na drogach i ulicach.

4. Msza święta w niedzielę, w której uczestniczymy jest głównym nabożeństwem Kościoła. Ona daje nam udział w tajemnicy zbawienia. Jest miejscem naszego wspólnego spotkania w wierze z Jezusem Chrystusem. Ukrzyżowanym i żyjącym – zmartwychwstałym. Podczas Mszy świętej Jezus mówi do nas słowami Ewangelii. Umacnia nas także, dając nam chleb na życie wieczne. Pokarm w drodze, ożywianej nadzieją, ku wieczności.

bp Jacek Jezierski – biskup elbląski