Jesteś tutaj: Start » Kazanie Biskupa Elbląskiego – IV sesja plenarna I sde [Iława - kościół Przemienienia Pańskiego, 16 czerwca 2018]

Kazanie Biskupa Elbląskiego – IV sesja plenarna I sde [Iława - kościół Przemienienia Pańskiego, 16 czerwca 2018]

18.06.2018 r.

ajzstudio 0052

Te same dążenia, ta sama miłość, wspólny duch [por. Flp 2, 2].

Drodzy uczestnicy synodu diecezjalnego,
Siostry i Bracia, Świeccy i Duchowni,
Szanowni Ekumeniczni Goście,
Szanowny Panie Burmistrzu,
Drodzy Oblaci Maryi Niepokalanej,
Księże Profesorze sekretarzu generalny synodu,

Dziękuję wszystkim za przyjazd do Iławy i za obecność. Nasze drogi skrzyżowały się, zeszły ze sobą, zbliżyły do siebie. Taka jest właściwie treść greckiego rzeczownika synodos [syn – hodos]. Otwiera się możliwość spotkania, wspólnego słuchania, a później pewnie też rozmowy, dialogu, który będzie trwał. Także po dzisiejszym spotkaniu.

Odwiedzamy dziś Iławę, duży ośrodek miejski diecezji elbląskiej. Miasto jest otwarte na turystów, a od lat także na muzykę jazzową.

Jesteśmy wyznawcami Chrystusa. Należymy do kręgu Jego uczennic i uczniów dwadzieścia wieków po zesłaniu Ducha Świętego na Dwunastu i Maryję w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy. Chrześcijaństwo dzięki niezmordowanym misjonarkom i misjonarzom zostało zaszczepione na wszystkich kontynentach, choć w różnym stopniu i w różnym zakresie.

Gromadzi nas na synodzie poczucie współodpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość Kościoła w naszych środowiskach oraz w świecie. Istnieje dzisiaj silna tendencja do układania codzienności bez uwzględniania jej wymiaru pionowego, bez odniesienia do Boga i do Ewangelii Jezusa Chrystusa. Grozi nam zobojętnienie religijne i zapomnienie o Bogu na co dzień, ale i w najważniejszych chwilach naszego życia. Wówczas, gdy dokonujemy podstawowych wyborów i rozstrzygamy na całe lata nasze sprawy.

Jedna wielka społeczność chrześcijańska realizuje się w wielu mniejszych, a nawet małych wspólnotach wiary. Kościół powszechny, uniwersalny żyje w i poprzez społeczności wiary, partykularne i lokalne.

Kościół nie jest projektem czy marzeniem grupy uczniów, pierwszych uczniów Jezusa. On jest Jego projektem, który my nieustannie w różnych miejscach ziemi i w różnych epokach odkrywamy, odczytujemy i staramy się zrealizować:

Kościół jako lud Boży wędrujący nieustannie,
Kościół jako zgromadzenie wierzących,
Kościół jako lud Chrystusa we współczesnym świecie,
Kościół jako dzieło Ducha Świętego.

W tej społeczności spotykamy w każdym czasie: proroków, jałmużników, charyzmatyków, świętych, a także świadków aż do przelania krwi.

Kościół jest święty, gdyż jest zwoływany przez Chrystusa. Równocześnie Kościół ogarnia grzeszników, potrzebujących nawrócenia i nieradzących sobie ze swoją słabością. Kościół jest Boży i Chrystusowy. W tym znaczeniu nie jest nasz, choć do niego należymy i kochamy go, a także uznajemy za naszą duchową ojczyznę.

Zadaniem synodu jest rozeznawanie zamysłu Bożego wobec historii oraz wobec nas samych. Zadaniem jest też właściwa interpretacja współczesnych zdarzeń historycznych i procesów społecznych. Obowiązkiem synodu jest wsłuchiwanie się w to, co Duch Boży mówi Kościołowi. Zadaniem synodu jest właściwe odczytanie projektu Jezusa tworzącego Kościół. Tylko wówczas można będzie przysłużyć się dziełu jego odnowy i odrodzenia.

 ajzstudio 0004ajzstudio 0013ajzstudio 0019ajzstudio 0024ajzstudio 0026ajzstudio 3ajzstudio 0036ajzstudio 0039ajzstudio 0042ajzstudio 2ajzstudio 0059ajzstudio 0062ajzstudio 0085ajzstudio 0087