Jesteś tutaj: Start » Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu [18 X 2022]

Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu [18 X 2022]

18.10.2022 r.

99dfca2f629d422238b127465f0d4286

Nowy rok akademicki 2022/23 w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu rozpoczęło dziś 23 alumnów, w tym 3 alumnów roku propedeutycznego. Inaugurację zapoczątkowała Msza św., której przewodniczył biskup elbląski dr Jacek Jezierski. W uroczystości wzięli udział: bp senior Józef Wysocki, reprezentanci seminariów duchownych (Olsztyn, Ełk, Pieniężno, Gietrzwałd), elbląskich uczelni wyższych (Akademia Nauk Stosowanych oraz Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych), a także przedstawiciele władz samorządowych oraz księża profesorowie seminarium oraz proboszczowie.

FOTORELACJA Gościa Elbląskiego: TUTAJ!

W wygłoszonym podczas Mszy kazaniu bp Jezierski przypomniał, że w wiekach średnich przygotowanie kandydatów do kapłaństwa odbywało się indywidualnie, a także w szkołach katedralnych i zakonnych. Natomiast tworzenie seminariów duchownych nakazał w 1563 r. Sobór Trydencki. Pionierem w budowaniu instytucji seminaryjnej był Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu. Seminarium w Prusach (związanych z Rzeczpospolitą) utworzył w 1565 r. kard. Stanisław Hozjusz. - Do pierwszych tego typu instytucji w Koronie należy seminarium we Włocławku, a na Śląsku seminarium we Wrocławiu – mówił kaznodzieja.

Akademię inauguracyjną rozpoczął śpiew hymnu „Bogurodzica”, po którym zgromadzonych w auli seminarium powitał rektor uczelni ks. kan. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM. Następnie słowo pozdrowienia skierował do uczestników spotkania dziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM. Jako reprezentant alumnów zwrócił się do najmłodszych studentów diakon Krzysztof Gniotek.

Główną część uroczystości stanowił wykład inauguracyjny, który wygłosił o. prof. dr hab. Ryszard Hajduk (UWM Olsztyn). Prelegent przedstawił szkic do syntezy poglądów papieża Franciszka na temat nawrócenia pastoralnego.

Z okolicznościowymi przemówieniami zwrócili się do społeczności seminarium: Janusz Nowak – wiceprezydent Elbląga oraz Maciej Romanowski – starosta elbląski.

Uroczystość inauguracyjną zakończono odśpiewaniem średniowiecznej pieśni akademickiej „Gaudeamus igitur”. Podczas Mszy śpiewał chór seminaryjny, któremu towarzyszył zespół instrumentalny Capella Sancti Nicolai pod batutą ks. dr. Piotra Towarka (skrzypce: Roman Niczyparuk, Anna Fiedeń, Katarzyna Przyborowska, altówka: Patryk Purzycki, wiolonczele: Jakub Grzelachowski i Weronika Głowińska, trąbka: Waldemar Dziedziul). Wykonana została m.in. Missa in honorem s. Hyacinthi [muz. P. Bębenek], Alleluja Jamneńskie [muz. J. Sykulski], Aria na strunie G z Suity D-dur [muz. J.S. Bach] oraz Obój Gabriela z filmu „Misja” [muz. E. Morricone].

Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu zostało erygowane 1 października 1992 r. przez pierwszego biskupa elbląskiego dr. Andrzeja Śliwińskiego. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się jesienią 1993 roku. Dotychczas seminarium wykształciło dla diecezji elbląskiej 193 księży.