Jesteś tutaj: Start » Elbląskie pielgrzymki: piesza i rowerowa na Jasnej Górze [11 sierpnia 2020]

Elbląskie pielgrzymki: piesza i rowerowa na Jasnej Górze [11 sierpnia 2020]

12.08.2020 r.

410010

Ponad 160 pątników, w tym 14 księży, 2 diakonów, 3 siostry zakonne, 9 kleryków uczestniczyło w tegorocznej 28. Elbląskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górą. Wraz z nimi na szczyt jasnogórski przybyło 50 pielgrzymów 11. Pielgrzymki Rowerowej z Elbląga do Częstochowy. Pielgrzymi pokonali dystans ponad 500 km [pieszo 16 dni, na rowerach 7 dni]. Ze względu na trwającą epidemię liczba pielgrzymujących została wydatnie zmniejszona. Pątników podzielono na 5 grup po ok. 30 osób każda. 11 sierpnia na wałach jasnogórskich powitał ich biskup elbląski Jacek Jezierski, a w kaplicy Cudownego Obrazu podprzeor jasnogórski o. Rafał Wilk.  Zobacz też informacja Biura Prasowego Jasnej Góry: TUTAJ!

- Dotarliście do sanktuarium, gdzie od ponad sześciu stuleci Najświętsza Maryja Panna odbiera cześć przede wszystkim od nas – Polaków. Czcimy Ją jako Matkę Syna Bożego (Bożą rodzicielkę), jako Królową, a także jako Opiekunkę oraz jako duchową Matkę tych, którzy z ufnością spoglądają ku Chrystusowi i szukają oparcia swojego życia o Jego krzyż – mówił podczas Mszy św. bp Jezierski.

Nawiązując do Ewangelii św. Jana biskup elbląski przypomniał, że jako chrześcijanie rozpoznajemy w Matce Zbawiciela matkę całego powszechnego Kościoła, matkę wszystkich czasów i miejsc. – W Ewangelii św. Jana znajduje się też zdanie, które kończy narrację o ostatniej woli Jezusa. Jakby dodane później, bardzo osobiste zdanie Apostoła. W nowym tłumaczeniu (tłum. Paulinum) czytamy: „od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie” – zauważył kaznodzieja.

- Św. Jan Apostoł zaopiekował się Maryją. Tradycja mówi, że zabrała Ją ze sobą w podróż misyjną do Efezu. My też możemy zabrać Maryję do siebie, „przyjąć do siebie”, uznać Ją za Matkę, Nauczycielkę i Opiekunkę. Ten kto posiada Matkę nie jest samotny, nie jest niekochany, nie jest odrzucony – podkreślił bp Jezierski.

Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę powstała w 1993 r. i od tego czasu nieprzerwanie co roku na przełomie lipca i sierpnia podąża do Częstochowy. Pielgrzymi przez 16 dni wędrują podzieleni na grupy nawiązujące do historycznych krain, miast i nazw plemion pruskich: Pogezania, Pomezania, Zantyr. Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyło hasło: „Bądź wola Twoja”. Od 11 lat, w ostatnim dniu pielgrzymowania do grup pieszych dołącza pielgrzymka rowerowa, która trasę z Elbląga na Jasną Górę pokonuje w dniach 5-11 sierpnia.