Jesteś tutaj: Start » Elbląg: Inauguracja roku akademickiego w Seminarium

Elbląg: Inauguracja roku akademickiego w Seminarium

17.10.2018 r.

cb170d499658f0524431a278b94dc377 1

25 alumnów rozpoczęło nowy rok akademicki 2018/19 w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Inaugurację rozpoczęła Msza św. wotywna o Duchu Świętym, której przewodniczył biskup elbląski Jacek Jezierski. W uroczystości wzięli udział: bp senior Jan Styrna, przedstawiciele seminariów duchownych z Olsztyna, Ełku, Pelplina i Gdańska oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Była to 25 inauguracja w dziejach Seminarium. Fotorelacja Gościa Elbląskiego: kliknij!

Akademię inauguracyjną rozpoczął śpiew hymnu „Bogurodzica”. Po nim miało miejsce przemówienie rektora Seminarium – ks. kan. dr. Sławomira Małkowskiego, które zakończyła tradycyjna formuła: „Quod Bonum, Felix, Faustum Fortunatumque Sit” – „Oby to było dobre, szczęśliwe i korzystne”.

Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja [wciągnięcie do spisu studentów] sześciu alumnów roku pierwszego. Dokonała jej prof. UWM dr. hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz – prodziekan ds. nauki Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jako reprezentant alumnów zwrócił się do immatrykulowanych diakon Maksymilian Ślizień. Wykład inauguracyjny pt. „Dwa przykazania miłości w perspektywie teologii duchowości” wygłosiła dr. hab. Marta Kowlaczyk prof. Seminarium Elbląskiego.

Z krótkimi okolicznościowymi przemówieniami zwrócili się do społeczności Seminarium: Jan Bobek – przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jan Nowak – wiceprezydent Elbląga, Marek Pruszak – przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu oraz Maciej Romanowski – starosta elbląski. List okolicznościowy na ręce rektora nadesłał także Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski.

Uroczystość inauguracyjną zakończono odśpiewaniem średniowiecznej pieśni akademickiej „Gaudeamus igitur”. Podczas Mszy św. śpiewał chór seminaryjny, któremu towarzyszył zespół instrumentalny „Capella Sancti Nicolai” pod batutą ks. dr. Piotra Towarka prof. Seminarium. Wykonana została m.in. Missa de Sanctis, a także Psalm 63, Psalm 148 oraz aria na trąbkę i organy Henry Purcell’a.

Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu zostało erygowane 1 października 1992 r. przez pierwszego biskupa elbląskiego dr. Andrzeja Śliwińskiego. Pierwsza inauguracja odbyła się jesienią 1993 roku. W ostatnim czasie profesor filozofii w Seminarium - ks. dr Józef Kożuchowski zdobył stopień doktora habilitowanego, a wykładowca teologii fundamentalnej ks. dr hab. Marek Żmudziński – dziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie otrzymał tytuł profesora UWM.