Jesteś tutaj: Start » Elbląg: dialog z Polskokatolikami

Elbląg: dialog z Polskokatolikami

12.12.2017 r.

Rzym2014 10 30 2

[foto: bp Wiktor Wysoczański podczas audiencji u Ojca Świętego Franciszka, Watykan 30.X.2014]

Naukowcy z kraju i zagranicy uczestniczyli w seminarium naukowym pt. „Sukcesja wiary i urzędu biskupa”, które odbyło się w Elbląg 12 grudnia 2017 r. Organizatorami spotkania byli: biskup elbląski Jacek Jezierski i Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronat nad sesją objęli: bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański - Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego oraz bp Marian Błażej Kruszyłowicz [Kościół rzymskokatolicki, Szczecin]. Obecni w Elblągu obaj duchowni współprzewodniczą zespołom ds. dialogu pomiędzy dwoma Kościołami.

Sesję naukową otworzył ks. bp Kruszyłowicz, który przypomniał o trwającym 20 lat dialogu ekumenicznym, a także podziękował gospodarzowi miejsca bp. Jackowi Jezierskiemu za zorganizowanie spotkania w Elblągu.

Na temat roli biskupa w Kościele mówił zebranym o. prof. dr hab. Zdzisław Józef Kijas OFMConv z Rzymu. Obrzędy sakramentu święceń biskupich w Kościele Polsko-katolickim opisał w swoim referacie ks. Andrzej Gontarek z Lublina. Ks. dr Paweł Rabczyński z UWM Olsztyn przybliżył słuchaczom problematykę sukcesji w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej z 1973 r. O sukcesji w nauczaniu Jana Pawła II przypomniał ks. dr hab. Marek Żmudziński – dziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie. Natomiast ks. prof. dr hab. Krzysztof Wojtkiewicz [Uniwersytet Szczeciński] – koordynator duszpasterstwa polonijnego w Szwajcarii, omówił temat sukcesji w nauczaniu kard. J. Ratzingera – Benedykta XVI.

Problem uznania ważności święceń u anglikanów przez Rzym przybliżył słuchaczom referat ks. prof. dr hab. Przemysława Kantyki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a przedłożenie ks. prof. dr hab. Piotra Majera z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie stanowiło refleksję nad kwestią sukcesji urzędu biskupiego według obowiązujących przepisów prawa kościelnego. Ks. dr Jerzy Bajorek z Bielsko-Białej, skoncentrował się w swoim wystąpieniu na tematyce prześladowania Kościoła Narodowego w Polsce po II wojnie światowej na przykładzie bp. Józefa Padewskiego. O drzewie sukcesji biskupów polskokatolickich traktował referat ks. prof. dr hab. Bogdana Ferdka z Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, a wystąpienie prof. dr. hab. Borysa Przedpełskiego z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, przypomniało zebranym problematykę konsekracja biskupów polskokatolickich w 1952 r.

Dialog pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Kościołem Polskokatolickim rozpoczął się przed dwudziestu laty, na mocy decyzji Episkopatu z dnia 27 listopada 1997 r. Na rzecz dialogu pracują połączone zespoły obydwu Kościołów. Dotychczas odbyło się 31 posiedzeń roboczych i zorganizowano 6 sympozjów naukowych. Owocami prowadzonego dialogu jest zmiana wzajemnego nastawienia duchowieństwa i wiernych obu Kościołów wobec siebie. Przezwyciężona została atmosfera wrogości i nieufności. W 2000 r. nastąpiło wzajemne uznanie sakramentu Chrztu. W tym samym roku, we Wrocławiu odbyło się w Kościele Polskokatolickim nabożeństwo z udziałem biskupów starokatolickich Unii Utrechckiej, przedstawicieli Episkopatu Polski oraz innych wyznań chrześcijańskich. W czasie tego spotkania bp. Wysoczański – Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego złożył deklarację pojednania. Bp Wysoczański uczestniczył także w pogrzebie Jana Pawła II w Rzymie. Ważnym punktem dialogu ekumenicznego była oficjalna zgoda Konferencji Episkopatu Polski na korzystanie przez Kościół Polskokatolicki z lekcjonarza mszalnego. Ponadto, delegaci Konferencji Episkopatu Polski są ekumenicznymi gośćmi synodów Kościoła Polskokatolickiego.

IMG 20171212 WA0003

IMG 20171212 WA0002

IMG 20171212 WA0000

IMG 20171212 WA0001