Jesteś tutaj: Start » Diecezja Elbląska ma 12. diakona stałego [1 lipca 2023]

Diecezja Elbląska ma 12. diakona stałego [1 lipca 2023]

02.07.2023 r.

bc105375e5c5564b1b7e408ca0f45f98

W sobotę 1 lipca 2023 odbyły się w katedrze św. Mikołaja w Elblągu święcenia diakonatu stałego. Dk. Piotr Olbryś to dwunasty już diakon stały w Kościele partykularnym elbląskim. Święceń diakonatu udzielił mu bp Wojciech Skibicki, biskup pomocniczy oraz dyrektor ośrodka formacyjnego diakonów stałych diecezji elbląskiej. Diakon Piotr jest żonaty, ma dzieci, pracuje jako nauczyciel religii w szkole w Malborku.

W wygłoszonej homilii bp Skibicki przypomniał zgromadzonym, że jednym z zadań diakona jest głoszenie Ewangelii. Zauważył jednak, że nie chodzi tu tylko o zwykły przekaz słów Pisma Świętego, które jest proklamowane podczas liturgii. Głoszenie Ewangelii ma dokonywać także poprzez życie, na ile jest to możliwe, w codzienności. - Ma ono polegać na tym by, innym wskazywać drogę do zbawienia – mówił bp Skibicki.

Jak zauważył, poprzez święcenia diakon przyjmuje na siebie wiele nowych zadań. Nie redukują one jednak, czy też nie mogą zastąpić, wszystkich wcześniejszych zobowiązań życiowych, które zostały już przez niego podjęte. Diakon posiada przede wszystkim własną rodzinę i związane z nią obowiązki jako małżonek oraz ojciec. Ma także do wypełnienia zadania, które wynikają z jego pracy zawodowej. To wszystko pozostaje nienaruszalne na swoim miejscu. Dziś otwiera się droga do tych nowych zadań, które poprzez sakrament święceń zostają mu powierzone – wskazywał kaznodzieja.

W 2015 r. było w świecie ponad 45 tys. diakonów. Od dwóch dekad struktura ta jest także odbudowywana w Kościele w Polsce. Nowo wyświęcony dk. Piotr Olbryś dołącza do grupy jedenastu diakonów stałych diecezji elbląskiej (w sumie jest ich 12), a także powiększa grono ogólnopolskie. W diecezji elbląskiej kandydaci do święceń przygotowują się w Ośrodku Formacji Diakonów Stałych, działającym na mocy decyzji bp. Jacka Jezierskiego w Elblągu od 2017 r. Dyrektorem tego ośrodka jest bp Wojciech Skibicki. Warunkiem przyjęcia święceń są ukończone studia teologiczne. Posługę diakonów stałych reguluje statut diakona stałego diecezji elbląskiej.