Jesteś tutaj: Start » Dekret powołujący Diecezjalny Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

Dekret powołujący Diecezjalny Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

01.10.2014 r.

Dla rozeznawania sytuacji pastoralnej oraz dla wypracowywania nowych form animowania działań duszpasterskich, niniejszym dekretem, na podstawie kan. 394 KPK, powołuję do istnienia Diecezjalny Zespół ds. Nowej Ewangelizacji.

Zespół będzie współpracował z Wydziałami Kurii, choć będzie wobec nich samodzielny. Inicjatywy i projekty Zespołu po konsultacji z Wydziałami Kurii i aprobacie Biskupa Elbląskiego zyskują rangę obowiązującą. Zespół będzie liczył pięciu członków, powoływanych na trzyletnią kadencję. Zespół będzie ad hoc korzystał z pomocy konsultorów. Normę dla prac Zespołu stanowi nauczanie Kościoła Powszechnego, dokumenty II Krajowego Synodu Plenarnego (1999), a zwłaszcza adhortacja Ojca świętego Franciszka „Evangelii gaudium”(2014).


Elbląg, dnia 1 października 2014 roku.
L. dz. 357 / 2014
+ Jacek Jezierski Biskup Elbląski
Ks. Zdzisław Bieg - Kanclerz Kurii