Jesteś tutaj: Start » Dekret o ustanowieniu dni i miejsc dla uzyskania odpustu zupełnego w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego

Dekret o ustanowieniu dni i miejsc dla uzyskania odpustu zupełnego w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego

15.12.2014 r.

Penitencjaria Apostolska ustaliła warunki potrzebne do zyskania daru Odpustu zupełnego w ciągu Roku Życia Konsekrowanego [Dekret z 23 XI 2014].

1. Czas uzyskania odpustu: 23 XI 2014 – 2 II 2016.

2. Osoby, które mogą otrzymać odpust:
- członkowie instytutów życia konsekrowanego,
- wszyscy wierni.

3. Dar odpustu można uzyskać:
- dla siebie,
- albo ofiarować za osobę zmarłą, na sposób wstawiennictwa.

4. Warunki potrzebne do zyskania daru odpustu:
- stan pojednania z Bogiem (spowiedź sakramentalna, Komunia św.),
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego Franciszka,
- nawiedzenie wyznaczonego kościoła,
- odmówienie Liturgii Godzin albo medytacja i modlitwa przez dłuższą chwilę,
- odmówienie Modlitwy Pańskiej (Ojcze nasz), wyznania wiary oraz modlitwy do Najświętszej Maryi Panny.

5. Dni diecezjalne poświęcone życiu konsekrowanemu:
- 2 lutego 2015 r. - Katedra Św. Mikołaja w Elblągu, godz. 1000;
- 24 kwietnia 2015 r. - Sanktuarium w Świętym Gaju, godz. 1400;
- 13 czerwca 2015 r. - Kościół w Kadynach, godz. 1100;
- 19 września 2015 r. - Benedyktynki w Kwidzynie, godz. 1100;
- 2 lutego 2016 r. - Katedra Św. Mikołaja w Elblągu, godz. 1000.

6. Kościoły w diecezji elbląskiej, w których poprzez nawiedzenie i modlitwę można uzyskać odpust:
Na mocy udzielonej mi przez Penitencjarię Apostolską władzy, ustalam listę świętych miejsc, w których można otrzymać odpust z racji Roku Życia Konsekrowanego:
- Katedra św. Mikołaja w Elblągu,
- Współkatedra św. Jana w Kwidzynie,
- Współkatedra św. Wojciecha w Prabutach,
- Święty Gaj – miejsce męczeńskiej śmierci św. Wojciecha Benedyktyna,
- Mątowy Wielkie – miejsce urodzenia bł. Doroty Pustelnicy,
- Elbląg – Siostry Karmelitanki,
- Elbląg – św. Jerzego – Siostry Klaryski,
- Kwidzyn – Kaplica Sióstr Benedyktynek Misjonarek,
- Elbląg – Matki Bożej Królowej Polski – Ojcowie Redemptoryści,
- Elbląg – św. Brata Alberta – Księża Salwatorianie,
- Elbląg – Wszystkich Świętych – Księża Marianie,
- Iława – Przemienienia Pańskiego – Księża Oblaci,
- Kadyny – św. Antoniego Padewskiego – Ojcowie Franciszkanie,
- Kisielice – Matki Bożej Królowej Świata – Księża Pallotyni,
- Krynica Morska – św. Piotra Apostoła – Ojcowie Kapucyni,
- Kwidzyn – Świętej Trójcy – Bracia Mniejsi Konwentualni,
- Malbork – św. Jan Chrzciciela – Księża Orioniści,
- Tolkmicko – św. Jakuba Apostoła – Księża Salezjanie,
- Morąg – św. Piotra i Pawła,
- Nowy Staw – Kolegiata św. Mateusza,
- Zielonka Pasłęcka – Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego.

7. Administratorzy wymienionych kościołów powinni umieścić przy wejściu do świątyni odpowiednią informację, np.: Kościół odpustu w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego.


Elbląg, dnia 15 grudnia 2014 roku. № 464 / 2014
+ Jacek Jezierski Biskup Elbląski
Ks. Zdzisław Bieg - Kanclerz Kurii