Jesteś tutaj: Start » Bp Jacek Jezierski o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022

Bp Jacek Jezierski o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022

08.01.2022 r.

TMoJCh 2022 FB 1200x900 post zdjecie poziome 1200 2

- Współczesny ekumenizm i modlitwa o zjednoczenie chrześcijan posiadają swoją „prehistorię”. W różnych Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich rodziło się i dojrzewało pragnienie pojednania, porozumienia i zjednoczenia. Tak było w XIX w. i wcześniej. Za początek modlitwy o jedność chrześcijan przyjmuje się rok 1908 – przypomina w artykule dla Katolickiej Agencji Informacyjnej bp Jacek Jezierski, przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu. W dniach 18-25 stycznia obchodzony będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku towarzyszą mu słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”.

Współczesny ekumenizm i modlitwa o zjednoczenie chrześcijan posiadają swoją „prehistorię”. W różnych Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich rodziło się i dojrzewało pragnienie pojednania, porozumienia i zjednoczenia. Tak było w XIX w. i wcześniej. Za początek modlitwy o jedność chrześcijan przyjmuje się rok 1908. Za ojca tej inicjatywy uchodzi ks. Paul Wattson. Jednak jego inicjatywa nie przyjęła się szerzej. Odnowicielem praktyki tygodnia modlitwy o zjednoczenie chrześcijan stał się ojciec Paul Couturier z Lyonu. W ten sposób modlitwy tego typu zaczęły się w 1936 roku i rozprzestrzeniły się w krajach Europy zachodniej w różnych społecznościach wyznaniowych. Przyjął się termin od 18 do 25 stycznia.

Dekret o ekumenizmie (1964) Soboru Watykańskiego II potwierdził znaczenie ekumenizmu duchowego, a więc także modlitwy o jedność oraz wspólnej modlitwy o zjednoczenie.

Przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów zaczęli w roku 1966 wspólnie przygotowywać coroczne tygodnie modlitwy i zjednoczenie chrześcijan. Za czasem odpowiedzialnymi za przygotowanie tematyki i materiałów stały się: Papieska Rada ds. popierania jedności chrześcijan oraz Komisja Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów. Przyjęto zasadę, że część materiałów na tydzień modlitwy przygotowują wstępnie chrześcijańskie społeczności lokalne różnych wyznań. W ten sposób wydane co roku materiały ukazują problemy ekumenii i życia w różnych środowiskach i krajach.

Nad poprawnością polskiego przekładu materiałów, ich adaptacją do warunków w Polsce oraz koniecznymi uzupełnieniami czuwa nieduży zespół redakcyjny, złożony z ekspertów Polskiej Rady Ekumenicznej i Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.

W roku 2022 tematem tygodnia modlitwy o jedność stały się słowa Ewangelii św. Mateusza „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2). Wstępne przygotowanie materiałów do nabożeństw powierzono tym razem przedstawicielom Kościołów chrześcijańskich Bliskiego Wschodu. Istnieje bowiem Rada Kościołów Bliskiego Wschodu. Chodzi o Kościoły: Libanu, Syrii, ale także Iraku. Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie należą do starożytnych Kościołów różnych obrządków oraz wyznań. Część z nich utrzymuje jedność ze Stolicą Apostolską. Niektóre zaś nie posiadają takiej więzi od kilkunastu wieków (nestorianie, monofizyci).

Wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała zniszczenie miast i wsi, domów i świątyń, a także prześladowania religijne ze strony fundamentalistów islamskich. W Libanie przebywa ok. 1800 rodzin z Kościoła chaldejskiego (Irak) oraz ok. 2 miliony Syryjczyków (ks. Waldemar Cisło). Są oni pozbawieni własnych domów, pracy, dostępu do pełnej opieki zdrowotnej, edukacji, ale też życia kościelnego według własnej tradycji. Koczują w libańskich obozach dla uchodźców.

Chrześcijanie Bliskiego Wschodu zmarginalizowani społecznie, podzieleni na wyznania i obrządki, w sytuacji trwającej wojny, tym bardziej potrzebują pomocy, modlitwy, a przede wszystkim jedności.

Temat tygodnia modlitwy 2022 posiada rys chrystologiczny. Gwiazda, którą ujrzeli mędrcy/królowie/magowie doprowadziła ich do Jezusa narodzonego w Betlejem. Do Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Mędrcy odnaleźli Zbawiciela i odkryli najgłębszą prawdę o rzeczywistości. Słowa Ewangelii św. Mateusza odsyłają do Jezusa. Wszyscy chrześcijanie są zobowiązani, aby jeszcze bardziej iść za światłem prawdy Chrystusa. Ona jest fundamentem jedności (zob. Mt 2, 2). 

Centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w tym roku w Warszawie, w soborze prawosławnym św. Marii Magdaleny na Pradze, w niedzielę 23 stycznia o godzinie 17.00. Jako kaznodzieja został zaproszony bp prof. Michał Janocha (Kościół rzymskokatolicki, archidiecezja warszawska).

za: https://www.ekai.pl/bp-jacek-jezierski-o-tygodniu-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/