Jesteś tutaj: Start » Program duszpasterski diecezji elbląskiej 2022

Program duszpasterski diecezji elbląskiej 2022

11.12.2021 r.

Mozaic by Marco Rupnik Photocedit sr. Amata CSFN2Diecezja elbląska uczestniczy w ogólnopolskim programie duszpasterskim na rok 2022 [kan. 394 KPK]. Zasadniczym tematem tego programu jest Eucharystia. Przyjęta z wiarą, przeżywana osobiście i wspólnotowo Eucharystia umacnia jak chleb powszedni. Prowadzi też do podjęcia misyjnego posłannictwa w celu ewangelizacji naszej współczesności (por. słowa rozesłania na zakończenie każdej Mszy: Idźcie w pokoju Chrystusa).     Wersja do pobrania: TUTAJ! Foto: mozaika autorstwa Marco Rupnika (sztuka współczesna).

Podobnie jak w latach poprzednich zostały przygotowane materiały duszpasterskie pt. „Posłani w pokoju Chrystusa”. Każda parafia otrzymała taki pakiet. Program duszpasterski Kościoła w Polsce próbujemy dostosować do sytuacji diecezji elbląskiej.

Konteksty pracy duszpasterskiej:
• epidemia koronawirusa
• diecezjalny etap rzymskiego synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja” (2021-2023).

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA
• rzymski synod (2021-2023)
• Rok Rodziny (do czerwca 2022)
• Rok św. Jakuba (przedłużony przez Stolicę Apostolską do końca 2022)

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DIECEZJI
• Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia)
• Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego)
• Pierwszy piątek Wielkiego Postu: nabożeństwo za grzechy duchownych (4 marca)
• Kurs Duszpasterski
• Msza Krzyżma w katedrze św. Mikołaja (Wielki Czwartek, 14 kwietnia)
• Uroczystości ku czci św. Wojciecha w Świętym Gaju
• Święcenia diakonów i prezbiterów (27-28 maja)
• Uroczystość Bożego Ciała (16 czerwca)
• VI. Sympozjum Dorotańskie w Kwidzynie (czerwiec)
• Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę
• Światowy Dzień Młodzieży w diecezji (Uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada)

ROCZNICE
1. 675. rocznica urodzin bł. Doroty z Mątów (25 stycznia)
2. 30. rocznica utworzenia diecezji elbląskiej (25 marca)
3. 1025. rocznica męczeńskiej śmierci św. Wojciecha (23 kwietnia 997)
4. 250. rocznica utraty przez Rzeczpospolitą Elbląga: I rozbiór Polski (13 września 1772)
5. 200. rocznica urodzin św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego (1 listopada 1822)

ZADANIA
1. Konsultacje związane z diecezjalną fazą rzymskiego synodu, tj. rozeznanie, wysłuchanie, wypowiedzenie się na temat Kościoła dziś.
2. Pielęgnowanie modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem. Każda parafia powinna określić czas stałej adoracji eucharystycznej w tygodniu i w miesiącu. Adoracja powinna w większej części odbywać się w milczeniu i w ciszy.
3. Powrót wspólnot i grup religijnych do normalnego funkcjonowania w miarę możliwości.
4. Modlitwa o ochronę i promocję życia ludzkiego, a także organizowanie pomocy, zwłaszcza samotnym matkom i ich dzieciom oraz seniorom.
5. Regularne spotkania księży w ramach dekanatu.
6. Zaproszenie młodzieży do udziału w diecezjalnych czuwaniach.

Księża Proboszczowie podejmą rozmowę na temat programu duszpasterskiego ze swoimi współpracownikami (wikariusze, nauczyciele religii. organiści), a także z parafialną radą duszpasterską.

Po konsultacji z bp. Wojciechem Skibickim oraz ks. kan. Andrzejem Kilanowskim (dyrektorem wydziału duszpasterskiego kurii) powyższy program zatwierdzam.

+Jacek Jezierski, biskup elbląski
Elbląg, dn. 11 grudnia 2021