Jesteś tutaj: Start » Komunikat Biskupa Elbląskiego

Komunikat Biskupa Elbląskiego

31.10.2015 r.

HERB DIECEZJI ELBLASKIEJ 15 X 6

Do katolików świeckich, osób życia konsekrowanego, oraz duchowieństwa diecezji elbląskiej

   Pragnę poinformować wszystkich, że papież Franciszek, biskup Rzymu, przyjął rezygnację ks. bpa dr teologii Józefa Wysockiego, z urzędu biskupa pomocniczego diecezji elbląskiej. W związku z ukończeniem 75 roku życia ks. bp Józef przechodzi na emeryturę (31 X 2015 r.). Odtąd przysługuje mu tytuł „biskupa seniora” lub „biskupa pomocniczego seniora diecezji elbląskiej”.

   Ks. bp Józef Wysocki pracował w naszej diecezji od chwili jej utworzenia (25 III 1992 r.). Jako biskup pomocniczy był współpracownikiem biskupów diecezjalnych: ks. bpa Andrzeja Śliwińskiego i ks. bpa Jana Styrny. Poprzez ostatnie półtora roku pracowaliśmy razem.

   Ks. bp Józef Wysocki pochodzi z diecezji siedleckiej. Do szkoły średniej uczęszczał w Węgrowie i Elblągu. Seminarium Duchowne ukończył w Olsztynie. Został księdzem w roku 1965. Pracował jako duszpasterz młodzieży, proboszcz i dziekan w diecezji warmińskiej. W 1989 roku został tam biskupem pomocniczym. Duszpasterzował w Ełku, gdzie przygotował struktury dla nowej diecezji.
   W Kościele elbląskim ks. bp Józef Wysocki wspierał duszpasterstwo młodzieży, a także rodzin, zwłaszcza we wspólnotach Domowego Kościoła. Redagował i wydawał czasopismo diecezjalne „Wspólnota”. Zaangażował się bardzo w prace II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999), animując parafialne koła synodalne. Towarzyszył też wspólnotom Drogi Neokatechumenalnej.
   Dojrzewało w nim coraz bardziej przekonanie o potrzebie katechumenatu w parafiach: dla rodziców przed chrztem dziecka, dla narzeczonych przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa, dla młodzieży przed bierzmowaniem. Katechumenat polega na stopniowym wtajemniczaniu w modlitwę, treść sakramentów i praktykę życia chrześcijańskiego. Nasz Ksiądz Biskup wzorował się na rozwiązaniach przyjętych przez sługę Bożego ks. prof. Franciszka Blachnickiego. Dla wzmocnienia wspólnot parafialnych Ksiądz Biskup założył ośrodek rekolekcyjny w pobliżu Elbląga, w Stagniewie. Wybudował tam nieduży kościół, piękny architektonicznie i pod względem wystroju.

   Ks. Biskup głosił też wielokrotnie rekolekcje dla Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w Kanadzie. Jest też autorem „Rytuału Rodzinnego”, który przed trzydziestu laty był w Polsce prawdziwym katolickim bestsellerem. Przede wszystkim ksiądz biskup Józef jest znany w diecezji elbląskiej z bierzmowań i wizytacji parafii. Tę aktywność duszpasterską zamierza prowadzić dalej. 

   Przy okazji zakończenia czynnej posługi biskupiej w Kościele elbląskim, dziękuję księdzu biskupowi Józefowi za 50 lat posługi kapłańskiej, w tym 27 lat ofiarnej pracy biskupiej, a przez 23 lata w naszej diecezji elbląskiej.

   Proszę o modlitwę w intencji Księdza Biskupa Seniora za wstawiennictwem jego patrona św. Józefa. Zachęcam Księży, do zapraszania ks. bpa Józefa z posługą duszpasterską do parafii. Proszę też, aby pamiętać o Księdzu Biskupie w modlitwie i wymieniać jego imię podczas Mszy św.

Elbląg, dnia 31 października 2015 r.

bp Jacek Jezierski, Biskup Elbląski

Powyższy komunikat należy odczytać w kościołach w najbliższym stosownym czasie.